Nederlandse woordenlijst (NL)

Vertaling van moeilijke woorden in SweepBright

Updated over a week ago

Als je moeilijkheden hebt met het vertalen van sommige Engelse termen binnen SweepBright, dan kan je hier een woordenlijst vinden met de meest voorkomende (moeilijke) woorden. Je kan deze lijst afdrukken en naast je computer bewaren tot je ze allemaal kent 👌TIP: Wist je dat het mogelijk is om de taal van de SweepBright Webapp te wijzigen met een Google Translate plugin, het artikel is HIER beschikbaar!

Did this answer your question?